Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Διπολική Διαταραχή: Η εναλλαγή μανίας και κατάθλιψης. Ποια είναι τα συμπτώματα. {Του Άγγελου Χόρτη}


Η Διπολική Διαταραχή, ή αλλιώς «μανιοκατάθλιψη», είναι  διαταραχή που αποτελείται από δύο πόλους. Την μανία και την κατάθλιψη. Οι πάσχοντες από μανιοκατάθλιψη παρουσιάζουν σε κάποια χρονικά διαστήματα μανία, και σε κάποια άλλα κατάθλιψη, ενώ υπάρχουν και περίοδοι όπου έχουν φυσιολογική διάθεση. Οι περίοδοι μανίας και κατάθλιψης εναλλάσσονται, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες όταν παρουσιάζουν συμπτώματα του ενός πόλου, μετά να παρουσιάζουν τα συμπτώματα και του άλλου. Σε μερικούς ασθενείς έχουν παρατηρηθεί και μεικτά επεισόδια, δηλαδή μπορεί κάποιος να παρουσιάζει συμπτώματα μανίας και κατάθλιψης ταυτόχρονα. Συνήθως αυτοί που παρουσιάζουν μεικτά επεισόδια χρειάζονται περισσότερη παρακολούθηση. Η Διπολική Διαταραχή έχει δύο τύπους διαταραχών. Την «Διπολική Ι» και την «Διπολική ΙΙ». Στον πρώτο τύπο, «Διπολική Ι», εμφανίζεται μανιακή και καταθλιπτική συμπτωματολογία που έχει μεσοδιαστήματα φυσιολογικής διάθεσης. Στον δεύτερο τύπο, «Διπολική ΙΙ», παρουσιάζονται υπομανιακά επεισόδια. 

Συμπτωματολογία:
Τι είναι η κατάθλιψη και ο ρόλος της στην Διπολική Διαταραχή
Η κατάθλιψη είναι διαταραχή της διάθεσης κατά την οποία οι πάσχοντες κάνουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους, για το μέλλον, για την κοινωνία και για το περιβάλλον. Στην Διπολική Διαταραχή, η κατάθλιψη εμφανίζεται συνήθως μετά την φάση των συμπτωμάτων της μανίας. Τα βασικότερα συμπτώματα της κατάθλιψης διακρίνονται παρακάτω. Τα συμπτώματα αυτά πρέπει να έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων.
- Κακή διάθεση, άγχος, αίσθημα κενού
- Διαταραχές του ύπνου,
- Απώλεια ενέργειας και κόπωση,
- Διαταραχές της όρεξης,
- Αισθήματα απελπισίας ή απαισιοδοξίας,
- Αισθήματα ενοχής και αναξιότητας,
- Δυσκολία στην συγκέντρωση και την μνήμη,
- Απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες και απώλεια ευχαρίστησης,
- Ανησυχία ή ευερεθιστότητα,
- Πόνος στα χέρια και τα πόδια ή άλλα χρόνια συμπτώματα σωματικού πόνου,
- Σκέψεις θανάτου ή τάσεις αυτοκτονίας. 

Τι είναι μανία και ο ρόλος της στην Διπολική Διαταραχή
Ο ασθενής με μανία, είναι υπεραισιόδοξος με αισθήματα μεγαλομανίας χωρίς όλα αυτά να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτή η αίσθηση έχει ως αποτέλεσμα ο ασθενής να δημιουργεί μία εντύπωση για τον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει όλα μόνος του και πως όλοι οι άλλοι είναι κατώτεροι του. Πολλές φορές, ο πάσχων που υπερβασίζεται στις δυνάμεις του και εμπλέκεται σε μεγάλη υπερδραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να φέρει εις πέρας τίποτα. Ενδεχομένως, πολλές φορές, να είναι και εκκεντρικός επιδιώκοντας να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής διαρκώς. Επιπλέον, η εμπλοκή του σε αυτή την κατάσταση της υπερδραστηριότητας τον οδηγεί στο να πιστεύει ότι δεν χρειάζεται ύπνο και ξεκούραση με αποτέλεσμα την μείωση του ύπνου και της απαραίτητης για τον οργανισμό χαλαρωτικής διεργασίας. Διαθέτει ένα αίσθημα παντοδυναμίας, το οποίο πολλές φορές είναι καταστροφικό. Τα βασικά συμπτώματα της μανίας είναι τα εξής:
- Ανεβασμένη διάθεση,
- Ευερέθιστη διάθεση,
- Αυξημένη αυτοεκτίμηση ή ιδέες μεγαλείου,
- Μειωμένη ανάγκη ύπνου,
- Φυγή/καταιγισμό ιδεών,
- Αυξημένες κοινωνικές δραστηριότητες ή επαφές,
- Εύκολη διάσπαση της προσοχής,
- Ψυχοκινητική ανησυχία/διέγερση,
- Λογόρροια,
- Επικίνδυνες συμπεριφορές,
- Αυξημένες σεξουαλικές δραστηριότητες. 

Πηγές Πληροφοριών:
- http://www.medicinenet.com
- http://www.iatropedia.gr
- http://www.klinikilyrakou.gr
- http://psychiatriki.com
- https://el.wikipedia.org

Άγγελος Χόρτης
Σπουδαστής Δημοσιογραφίας Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια: