Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Στοιχεία-σοκ: 53.983 πυρκαγιές στην Ελλάδα από το 1980 έως το 2016


Ο συνολικός αριθμός των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 1980 έως το 2016 έφθασε τις 53.983, αποτελώντας το 2% των πυρκαγιών στον Ευρωπαϊκό Νότο (συνολικά 1.783.000). Την ίδια περίοδο, οι συνολικές καμένες δασικές εκτάσεις στην Ελλάδα ήταν 16.618.160 στρέμματα και αποτελούσαν περίπου το 10% των καμένων εκτάσεων (συνολικά 164.389.330 στρέμματα) στις πέντε χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία). Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία ετήσια έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre - JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βάσης δεδομένων του European Forest Fire Information System (EFFIS).


Αν και δεν υπάρχουν ακόμη τα στοιχεία για τις πυρκαγιές του 2017 από το JRC, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα ήταν περισσότερες από αυτές του 2016, αλλά οι καμένες εκτάσεις λιγότερες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από τις αρχές του 2017 έως το τέλος Οκτωβρίου οι καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 216.960 στρέμματα (μείωση περίπου 41% σε σχέση με το 2016). Από την άλλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της WWF Ελλάς, με βάση μια πρώτη εκτίμηση των στοιχείων του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS, στη χώρα μας φέτος κάηκαν περίπου 235.000 στρέμματα. Συνεπώς, κατά προσέγγιση, από το 1980 έως το 2017, οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάψει συνολικά σχεδόν 17 εκατομμύρια στρέμματα (σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για τις ίδιες εκτάσεις που ξανακαίγονται).

Το 2016
Το 2016 στην Ελλάδα υπήρξαν 777 δασικές πυρκαγιές και κάηκε συνολικά μια έκταση περίπου 265.400 στρεμμάτων, από τα οποία σχεδόν τα 253.000 στρέμματα αφορούσαν αμιγώς δασικές εκτάσεις. Τα σχετικά στοιχεία παρέχονται στο JRC από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και βασίζονται σε εκθέσεις που συντάσσουν οι κατά τόπους δασικές υπηρεσίες της χώρας μας μετά τις πυρκαγιές (σημειωτέον ότι τα στοιχεία αυτά διαφέρουν από τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των πυρκαγιών). Από τις 777 πυρκαγιές του 2016, οι 557 ήταν πολύ μικρές, καθώς έκαψαν κάτω από δέκα στρέμματα, οι 120 έκαψαν δέκα έως 50 στρέμματα η κάθε μία, οι 74 έκαψαν 50 έως 1.000 στρέμματα, οι 18 έκαψαν από 1.000 έως 5.000 στρέμματα, ενώ οκτώ ήταν οι πολύ μεγάλες πυρκαγιές. που κάθε μία έκαψε πάνω από 5.000 στρέμματα.
Τα στοιχεία του 2016 (που είναι προσωρινά, αν και δεν αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά, όταν υπάρξουν τα οριστικά) δείχνουν ότι οι περισσότερες από τις 777 πυρκαγιές συνέβησαν στην Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα (213), ενώ οι πολύ μεγάλες στην Μακεδονία-Θράκη (τέσσερις) και στα νησιά του Αιγαίου (τρεις). Το 2015 είχαν υπάρξει λιγότερες πυρκαγιές (510) και πολύ λιγότερες καμένες εκτάσεις (70.956 στρέμματα συνολικά).
Το JRC αναφέρει ότι πολλές δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας σχετίζονται με παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, αλλά και ότι οι αιτίες των πυρκαγιών στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν άγνωστες. Τονίζει, επίσης, ότι από τη συνολική καμένη δασική έκταση του 2016, τα 52.710 στρέμματα (περίπου το 16% του συνόλου) αφορούσαν προστατευόμενες περιοχές "Natura 2000". Ακόμη το JRC επισημαίνει ότι μετά το 2009 τα στοιχεία για τον αριθμό των πυρκαγιών στην Ελλάδα δεν είναι πλήρη και υποεκτιμούν το συνολικό αριθμό τους.
Πέρα, όμως, από τα στοιχεία των δασικών υπηρεσιών, το JRC λαμβάνει δεδομένα και από τους περιβαλλοντικούς δορυφόρους TERRA και AQUA, αλλά μόνο για πυρκαγιές με πύρινο «αποτύπωμα» άνω των 300 στρεμμάτων. Αυτά τα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι το 2016 στη χώρα μας υπήρξαν 54 πυρκαγιές που έκαψαν η κάθε μία πάνω από 300 στρέμματα και η συνολική έκταση των καμένων εκτάσεων από αυτές τις πυρκαγιές εκτιμάται σε 317.590 στρέμματα (περιλαμβάνονται όμως, εκτός από δασικές, ορισμένες αγροτικές και αστικές περιοχές που επίσης κάηκαν).
Συνολικά το 2016 στις πέντε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου υπήρξαν 31.933 δασικές πυρκαγιές και κάηκαν 3.168.660 στρέμματα, περισότερα από ό,τι τα έτη 2013-2015. Οι πυρκαγιές της Ελλάδας ήταν το 2% του συνολικού αριθμού πυρκαγιών στις πέντε χώρες, ενώ οι καμένες εκτάσεις της ήταν το 8% των συνολικών εκτάσεων που κάηκαν στον ευρωπαϊκό Νότο. «Πρωταθλήτρια» πέρυσι υπήρξε η Πορτογαλία, με το 42% των πυρκαγιών και το 51% των καμένων εκτάσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: