Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την αναστήλωση του Ιστορικού Γεφυριού της Πλάκας

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την αναστήλωση του Ιστορικού Γεφυριού της Πλάκας, στο γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού κ. Κονιόρδου.
Διαπιστώθηκε:
1. Εκτελέστηκαν, με άριστο τρόπο, από την Περιφέρεια Ηπείρου οι εργασίες στερέωσης - ενίσχυσης του δυτικού μεσόβαθρου και του δυτικού βάθρου του Γεφυριού, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
2. Παραδόθηκε από τον μελετητή στο Υπουργείο Πολιτισμού η Στατική - Αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου της αναστήλωσης. Η εν λόγω μελέτη θα εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
3. Μετά την έγκριση θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου, έτσι ώστε μέχρι την άνοιξη να έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και να ξεκινήσουν το καλοκαίρι οι εργασίες για την αναστήλωση του Γεφυριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: