Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ: Νομαρχιακή Οργάνωση ΝΔ Ιωαννίνων

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της ΝΟ.Δ.Ε. Ιωαννίνων για ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη της ΝΟ.Δ.Ε. πλην των αιρετών μελών, η Γραμματεία Οργανωτικού ορίζει τους κάτωθι : Υπεύθυνος Υγείας Γεώργιος Φλούδας Υπεύθυνος Υποδομών & Περιβάλλοντος Σπυρίδων Κωνσταντόπουλος Υπεύθυνος Παιδείας Κων/νος Λιόλιος Υπεύθυνος Δικαιοσύνης Χάρης Λαζάνης Υπεύθυνος Οικονομίας Κων/νος Δαρδαμάνης Υπεύθυνος Πολιτισμού & Αθλητισμού Στέφανος Βασιλειάδης Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων Λεωνίδας Ρουμπάτης Υπεύθυνος Τουρισμού Δημήτριος Ντόβας (αιρετό μέλος) Υπεύθυνος Προγραμματισμού & Οργάνωσης Νάσος Παπαχριστόδουλος Υπεύθυνος Αγροτικού Ιωάννης Ντασταμάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: