Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Τον «Συμπαραστάτη τους» έχουν από σήμερα οι δημότες Ιωαννίνων

Από σήμερα οι δημότες του Δήμου Ιωαννιτών έχουν το συμπαραστάτη τους! Ο κ. Χρήστος Πάνος, ο γνωστός δικηγόρος των Ιωαννίνων, που εξελέγη –με μυστική ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία– «Συμπαραστάτης του Δημότη» κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων στις 20.1.2016, εγκαταστάθηκε στο Γραφείο του (Καπλάνη 9) και ήδη ασκεί τα καθήκοντά του.Ο κ. Πάνος, με πολυετή εμπειρία, έχει διατελέσει στο παρελθόν δύο φορές Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, ενώ είναι επί πολλά έτη ο υπεύθυνος του Τοπικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.Η διαδρομή του κ. Χρήστου Πάνου δείχνει ότι έχει όλα τα εφόδια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του θεσμού. «Θα κάνω ότι είναι δυνατόν να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις ενός θεσμού που έχει χαρακτήρα διαμεσολαβητικό και όχι αντιδικίας, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκουμε λύσεις μεταξύ του Δήμου και των πολιτών», είπε στην τοπική εφημερίδα «Πρωινός Λόγος» ο κ. Πάνος.Για διαμεσολάβηση
Σύμφωνα με το Νόμο ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, αποτελεί διοικητικό όργανο του Δήμου, με αποστολή διαμεσολαβητική επίλυση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις από κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου. Η λειτουργία του αποσκοπεί στη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό και διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Υπογραμμίζεται ότι ο θεσμός αυτός – απαραίτητος να υπάρχει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήμο – εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο Δήμο Ιωαννιτών: Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ένας από τους 38 Δήμους της χώρας, επί συνόλου 162, που διαθέτουν Συμπαραστάτη.Και προ 5ετίας – το 2011 – έγινε προσπάθεια να εκλεγεί «Συμπαραστάτης του Δημότη», αλλά απέβη άκαρπη. Δεν εξελέγη τελικά ο «Συμπαραστάτης του Δημότη» ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο της 24ης Οκτωβρίου 2011, διότι κανένας από τους υποψηφίους δεν είχε συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.

Εγγύηση ανεξαρτησίας
Εγγυήσεις ανεξαρτησίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελούν:
1. Η εκλογή του από το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του, καθώς και η δυνατότητα ανάκλησής του μόνο με την ίδια πλειοψηφία, με αιτιολογημένη απόφαση για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων,
2. Η απουσία ιεραρχικού ελέγχου και διοικητικής εποπτείας,
3. Το απεριόριστο δικαίωμα κατά συνείδηση γνώμης, καθώς ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους,
4. Το κώλυμα εκλογιμότητας σε αιρετή θέση στον Δήμο Ιωαννιτών, εφόσον παραμένει στο αξίωμα μέχρι την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεων του. Η καταγγελία υποβάλλεται με τη συμπλήρωση σχετικού Εντύπου Υποβολής Καταγγελίας.

Ετήσια έκθεση
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης διατυπώνονται και προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό. Η ετήσια έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών με φροντίδα των υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: