Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Το 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τιμήθηκε με το βραβείο "eTwinning School Label"

Το 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τιμήθηκε με το βραβείο "eTwinning School Label". Ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση αποδεικνύει πως στο σχολείο μας συνδέεται η εκπαίδευση με την κοινωνία, η σχολική κοινότητα με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή κοινότητα, καθώς και ενθαρρύνεται η διάδραση πολιτισμών μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, συναισθημάτων και γνώσεων. "Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning Community... Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful achievement The eTwinning Team".

Δεν υπάρχουν σχόλια: