Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

NAVTEX από το τουρκικό ναυτικό στην ΑΟΖ της Κύπρου που θα προκαλέσουν ένταση

H υδρογραφική υπηρεσία του  τουρκικού ναυτικού εξέδωσε τις παράνομες NAVTEX 403 και 404/17 με τις οποίες δεσμεύει περιοχές ΝΔ της Κύπρου την 19 Απριλίου 2017 προκειμένου να διεξαχθούν άσκηση με πυρά καθώς και εκπαιδευτική δραστηριότητα ρυμούλκησης ηλεκτρονικής συσκευής από πολεμικό πλοίο.Μέρος των υπόψη περιοχών συμπίπτει με τις περιοχές  σεισμικών ερευνών από το ερευνητικό πλοίο R/V RAMFORM HYPERION επ’ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα γίνουν έως τις  15/8/2017 και σε κάθε περίπτωση οι περιοχές αυτές βρίσκονται εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ερευνητικό πλοίο R/V RAMFORM HYPERION κατά την διάρκεια των ερευνών ποντίζει 14 καλώδια μήκους 10 χλμ. έκαστο και σύμφωνα με την κυπριακή NAVTEX απαιτείται απόσταση ασφαλείας 10 ν.μ. από το πλοίο, γίνεται αντιληπτό ότι στην ουσία το τουρκικό ναυτικό θα προσπαθήσει να παρεμποδίσει τις υπό εξέλιξη σεισμικές έρευνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: