Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκρηξη σημειώνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες

Πρόγευση για νέα έκρηξη στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες από τον Μάρτιο και μετά δίνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, τα οποία δείχνουν ότι το Δημόσιο αποπλήρωσε ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο 47, 2 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του χρόνου έναντι ενός συνολικού υπολοίπου ύψους 3,8 δισ. ευρώ . αυξημένου κατά 200 εκατ. ευρώ από την αρχή του χρόνου. Από τις δόσεις συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ που πήρε το δημόσιο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ενταλματοποιήθηκαν 3.467 εκατ. ευρώ και αποδόθηκαν στους δικαιούχους περίπου 3,1 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 360 εκατ. ευρώ έμειναν ως ταμειακά διαθέσιμα. Από τα χρήματα που δόθηκαν, τα 3,06 δισ. ευρώ δόθηκαν σε προμηθευτές, οι οποίοι έχουν λαμβάνειν άλλα 3,8 δισ. ευρώ, και 405 εκατ. ευρώ για τις επιστροφές φόρων με το υπόλοιπο να φτάνει τα 1,255 δισ. ευρώ. Την τελευταία δόση ύψους 1,7 δισ. ευρώ την πήρε το υπουργείο οικονομικών τον Νοέμβριο. Έκτοτε, λόγω της καθυστέρησης της αξιολόγησης, δεν πήρε χρήματα για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: