Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Φάρμακο καθυστερεί σημαντικά την υποτροπή της πολλαπλής σκλήρυνσης

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 32ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θεραπεία και την Έρευνα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ECTRIMS) στο Λονδίνο, δείχνουν ότι ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας προσφέρει σημαντική αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (RRMS), τόσο σε νεοδιαγνωσμένους αλλά και σε ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.Επίσης, επιβεβαιώνεται το καλά μελετημένο προφίλ ασφάλειας σε ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα για μέχρι και εννέα χρόνια.


Συγκεκριμένα, τα real-life δεδομένα επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της θεραπείας με φουμαρικό διμεθυλεστέρα  που παρατηρήθηκε στις κλινικές μελέτες, και καταδεικνύει αποτελεσματικότητα συγκριτικά με άλλες θεραπείες για την Πολλαπλή Σκλήρυνση ως προς την καθυστέρηση του χρόνου εμφάνισης της πρώτης υποτροπής της νόσου.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την παγκόσμια βάση δεδομένων MSBase registry και χρησιμοποιώντας τη στατιστική μέθοδο propensity score matching, οι ερευνητές συνέκριναν τον ρυθμό υποτροπών και τα ποσοστά διακοπής θεραπείας σε 415 ασθενείς που λάμβαναν φουμαρικό διμεθυλεστέρα, με τα αντίστοιχα ασθενών σε άλλες θεραπείες (fingolimod, teriflunomide, interferon β και glatiramer acetate). Το MSBase registry αποτελεί μια βάση δεδομένων που συλλέγει μακροχρόνια δεδομένα από σχεδόν 40.000 ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση σε 72 χώρες.

H ανάλυση των δεδομένων της MSBase καταδεικνύει σημαντικά οφέλη από τη θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα, στο χρόνο μέχρι την πρώτη υποτροπή συγκριτικά με την ιντερφερόνη β (26%; hazard ratio [HR] 0.74; 95% confidence interval [CI] 0.57, 0.97), την οξική γλατιραμέρη (28%; HR 0.72; 95% CI 0.54, 0.95) και την τεριφλουνομίδη (34%; HR 0.66; 95% CI 0.45, 0.99). Ο χρόνος μέχρι την πρώτη υποτροπή για τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και την φινγκολιμόδη ήταν παρόμοιος.

«Tο MSBase registry αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές δεδομένων real life, το οποίο τροφοδοτούν ιατροί με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της αντιμετώπισης της ΠΣ. Στην συγκριτική ανάλυση, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο propensity score matching ώστε να εξασφαλίσουμε την ομοιογένεια του πληθυσμού των ασθενών, γεγονός που ενδυνάμωσε τα αποτελέσματα. Η ανάλυση κατέδειξε ότι ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μείωσε σημαντικά το χρόνο μέχρι την πρώτη υποτροπή συγκριτικά με την ιντερφερόνη β, την οξική γλατιραμέρη και την τεριφλουνομίδη. Ο χρόνος μέχρι την πρώτη υποτροπή για τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και την φινγκολιμόδη ήταν παρόμοιος» ανέφερε ο καθηγητής Χελμουτ Μπουτζκουεβεν, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Η ανάλυση από το MSBase αξιολόγησε επιπλέον δύο δευτερεύοντα τελικά σημεία, τον ετησιοποιημένο ρυθμό υποτροπών (annualized relapse rate, ARR) και την επιμονή στην αγωγή (treatment persistence). Η ανάλυση μακροχρόνιων δεδομένων real-life θα ενδυναμώσει τα αποτελέσματα και ενδέχεται να αποσαφηνίσει την επίδραση όλων των θεραπειών στο ARR. Παρατηρήθηκε μια αύξηση της διακοπής θεραπείας με φουμαρικό διμεθυλεστέρα συγκριτικά με την φινγκολιμόδη και τις ιντερφερόνες. Μία άλλη, αναδρομική ανάλυση real-life ασθενών σε θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα που παρουσιάστηκε στο ECTRIMS, έδειξε ότι η παροχή συμβουλών στους ασθενείς αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ώστε να μειωθούν οι διακοπές της θεραπείας.

Επιπλέον δεδομένα αποτελεσματικότητας που παρουσιάστηκαν στο ECTRIMS περιλαμβάνουν:


  • Νέα real-life στοιχεία από βάση ασφαλιστικών δεδομένων των ΗΠΑ, τα οποία καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στην κλινική πρακτική συγκριτικά με άλλες θεραπείες για την ΠΣ, όπως υποστηρίζεται και από το MSBase registry.
  • Νέα ανάλυση αυτών των στοιχείων καταδεικνύουν επίσης παρόμοια αποτελέσματα στην υποομάδα των νεοδιαγνωσμένων ασθενών. Αποτελέσματα από την τρέχουσα μελέτη ENDORSE, φάσης 3 δείχνουν ότι το ARR και η εξέλιξη της αναπηρίας, επιβεβαιωμένης στις 24 εβδομάδες, παραμένουν χαμηλά, στους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς που λαμβάνουν φουμαρικό διμεθυλεστέρα για τουλάχιστον 7 έτη.
  • Η ENDORSE είναι μια τρέχουσα, πολυκεντρική, μελέτη φάσης 3, ανοιχτής επέκτασης, που σχεδιάστηκε ώστε να καθορίσει την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στις δοσολογίες 240 mg, 2 φορές την ημέρα (BID) ή 3 φορές την ημέρα (TID).


Στη μελέτη συμμετέχουν 1,738 ασθενείς με RRMS οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις μελέτες DEFINE και CONFIRM. Οι ασθενείς που λάμβαναν φουμαρικό διμεθυλεστέρα για 2 έτη στις DEFINE και CONFIRM συνέχισαν με την ίδια δόση στην ENDORSE. Οι ασθενείς που λάμβαναν προηγουμένως placebo ή  glatiramer acetate (μόνο στην CONFIRM) τυχαιοποίηθηκαν 1:1 σε φουμαρικό διμεθυλεστέρα BID ή TID. Μετά την έγκριση του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στη δοσολογία 240 mg BID, όλοι οι ασθενείς που συνέχιζαν στην μελέτη αυτή λάμβαναν φουμαρικό διμεθυλεστέρα 240 mg BID. Οι ασθενείς που συμμετέχουν στην ENDORSE θα παρακολουθούνται για μέχρι και 8 έτη.

Το κύριο τελικό σημείο της μελέτης είναι η αξιολόγηση του μακροχρόνιου προφίλ ασφάλειας του φουμαρικού διμεθυλεστέρα. Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλαμβάνουν: μακροχρόνια αποτελεσματικότητα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα σε κλινικά σημεία και εστίες εγκεφάλου όπως καταγράφονται στις απεικονιστικές μετρήσεις MRI και η επίδραση του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στην ποιότητα ζωής.

Το προφίλ ασφάλειας του φουμαρικού διμεθυλεστέρα παραμένει αμετάβλητο και το συνολικό προφίλ οφέλους-κινδύνου παραμένει ευνοϊκό, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα εννέα ετών των κλινικών μελετών και τα real-life δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Επιπλέον, τα δεδομένα προτείνουν τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την παρακολούθηση του αριθμού των λεμφοκυττάρων (ALC) ώστε να αναγνωρίζονται αποτελεσματικά οι ασθενείς που κινδυνεύουν να παρουσιάσουν σοβαρή, παρατεταμένη λεμφοπενία.

Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας είναι πρώτης γραμμής, από του στόματος θεραπεία για την Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, την πιο συχνή μορφή της νόσου. Έχει εγκριθεί σε 24 χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία.

Μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κλινικών μελετών αλλά και από την κυκλοφορία του που ξεκίνησε στις ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2013, περισσότεροι από 215.000 ασθενείς έχουν λάβει φουμαρικό διμεθυλεστέρα μέχρι σήμερα σε όλον τον κόσμο.

Έχει αποδειχθεί ότι ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μειώνει τις υποτροπές και τις εστίες του εγκεφάλου και καθυστερεί την εξέλιξη της αναπηρίας, παρουσιάζοντας παράλληλα ευνοϊκό προφίλ οφέλους κινδύνου, σε ένα ευρύ φάσμα ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές της ΠΣ. Στις κλινικές μελέτες, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν η ερυθρίαση και τα γαστρεντερικά συμβάματα. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την μείωση του αριθμού των λεμφοκυττάρων κατά το πρώτο έτος θεραπείας, τα οποία στη συνέχεια σταθεροποιούνται. Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας αντενδείκνυται σε ασθενείς με γνωστή υπερευαισθησία στον φουμαρικό διμεθυλεστέρα ή στα έκδοχα του φουμαρικού διμεθυλεστέρα. Σπάνιες περιπτώσεις PML έχουν παρουσιαστεί σε ασθενείς που λάμβαναν φουμαρικό διμεθυλεστέρα στο πλαίσιο της μέτριας ως σοβαρής, παρατεταμένης λεμφοπενίας.

Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φουμαρικού διμεθυλεστέρα έχουν μελετηθεί σε ένα μεγάλο κλινικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και μια τρέχουσα, μακροχρόνια μελέτη ανοιχτής επέκτασης, στο οποίο συμμετείχαν χώρες από όλον τον κόσμο. Πιστεύεται ότι ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας αντιμετωπίζει την ΠΣ μέσω της ενεργοποίησης του μονοπατιού Nrf2, παρότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης δεν είναι ακόμα γνωστός. Το μονοπάτι παρέχει στα κύτταρα του σώματος τον τρόπο να αμυνθούν ενάντια στη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες που προκαλούνται από νοσήματα όπως η ΠΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: