Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Δραματική μείωση εσόδων δείχνουν και τα οριστικά στοιχεία


Την εικόνα της δραματικής μείωσης των εσόδων τόσο τον Ιούλιο όσο και το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου που είχε διαφανεί με τα προσωρινά στοιχεία την 16η Αυγούστου επιβεβαιώνουν τα οριστικά στοιχειά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών.Όπως δείχνουν τα στοιχεία, μάλιστα, η υστέρηση βάσει των τελικών στοιχείων είναι κατά τι υψηλότερη από αυτή που είχε διαφανεί στις 16 Αυγούστου.Συγκεκριμένα: 


- το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.998 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 641 εκατ. ευρώ ή 2,2%  έναντι του στόχου. Στις 16 Αυγούστου η υστέρηση ήταν 621 εκατ. ευρώ

- μόνο για τον Ιούλιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.011 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 776 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο ενώ στις 16 Αυγούστου η υστέρηση ήταν της τάξης των 755 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ για τα οριστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού το πρώτο επτάμηνο του 2017 υπήρξε μείωση στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών. 

Αναλυτικά ανά κατηγορία οι κατηγορίες στις οποίες υπήρξε υστέρηση είναι:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 126 εκατ. ευρώ ή 2,8%,
β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 87 εκατ. ευρώ ή 11,6%,
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 160 εκατ. ευρώ ή 15,5%,
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 127 εκατ. ευρώ ή 43,4%,
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ ή 18,8%,
ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 72 εκατ. ευρώ ή 46,5%,
η) Τα  έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ, ή 37,5%.
θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 87 εκατ. ευρώ, ή 61,2%

Αντίθετα υπεραπόδοσαν οι ακόλουθοι φόροι:

α) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 127 εκατ. ευρώ ή 12,1%,
β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 66 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
γ) ΦΠΑ καπνού κατά 79 εκατ. ευρώ ή 21,2%,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 251 εκατ. ευρώ ή 3,6%,
ε) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 38 εκατ. ευρώ ή 58,5%,
στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 244 εκατ. ευρώ ή 15,2%,
ζ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 241 εκατ. ευρώ ή 80,9%,
η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 148 εκατ. ευρώ ή 164,0%, 
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 13,7%

Παρόμοια είναι η εικόνα και τον Ιούλιο με τους πολίτες να κάνουν «στάση πληρωμών» για την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος καθώς ο συγκεκριμένος φόρος υστέρησε κατά 272 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά ξ μείωση των εσόδων Ιουλίου 2016 οφείλεται κυρίως: 

α) στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ
β) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 55 εκατ. ευρώ
γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 45 εκατ. ευρώ
δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 41 εκατ. ευρώ
ε) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 160 εκατ. ευρώ
στ) στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 132 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, αυξημένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα: 

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 295 εκατ. ευρώ
β) των φόρων στην περιουσία κατά 42 εκατ. ευρώ
γ) του ΦΠΑ λοιπών κατά 37 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: