Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Πρόστιμο 150 ευρώ για όσους δεν περάσουν ΚΤΕΟ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου!


Με τον πλέον επίσημο τρόπο που δεν είναι άλλος από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζει το υποργείο Οικονομικών την επιβολή προστίμου ύψους 150 ευρώ σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ. Ο χρόνος επιβολής του προστίμου των 150 ευρώ ορίζεται η επόμενη μέρα της συμπλήρωσης του εκπρόθεσμου ελέγχου ανεξαρτήτως του χρόνου διενέργειας της διασταύρωσης και της έκδοσης της πράξης και το πρόστιμο οφείλεται ακόμη και αν μέχρι τη βεβαίωσή του στη φορολογική διοίκηση έχει διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος στα οχήματα.


Ο εντοπισμός των οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ στα οποία θα επιβάλλεται το πρόστιμο των 150 ευρώ θα πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΑΣΛΕ) του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από επεξεργασία στα παρακάτω ηλεκτρονικά αρχεία:
– Το αρχείο των οχημάτων για τα οποία επιβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας.
– Το αρχείο των οχημάτων που είναι δηλωμένα ως κλεμμένα.
– Το αρχείο των οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία και τηρείται στην ΔΑΣΛΕ.
– Το αρχείο των ΙΧ και των μοτοσικλετών που βρίσκονται ακινησία και τηρείται στη ΓΓΔΕ.
– Το αρχείο Δελτίων περιοδικών ελέγχων που τηρείται στη ΔΑΣΛΕ.
Οι ηλεκτρονικές διασταρώσεις θα γίνονται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο με την πρώτη εφαρμογή να έχει πραγματοποιηθεί έως τέλος Φεβρουαρίου 2016 και τη δεύτερη έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα βεβαιώνονται μέσω Taxisnet στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» ενώ παράλληλα οι παραβάτες θα ενημερώνονται και μέσω επιστολής.Δεν υπάρχουν σχόλια: