Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Η κ. Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου,ορκίστηκε καθηγήτρια του Τομέα Λαογραφίας

Η κ. Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου του Ιωάννη, που διορίστηκε-εξελίχθηκε με την αριθμ. 15308/14-07-2015 (ΦΕΚ 972/01-10-2015, τ. Γ΄) Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ 00000213355, σε μόνιμη θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Λαογραφίας (με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία») του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ορκίστηκε στις 07-10-2015 και ανέλαβε καθήκοντα την ίδια ημέρα.Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων την συγχαίρει θερμά και της εύχεται καλή σταδιοδρομία στην νέα σας θέση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: