Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής έργων: 
- «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφέρειας Ηπείρου και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου πεζοδρομίων» προϋπολογισμού 959.511,72 ευρώ
- «Εγκατάσταση οδοφωτισμού οδού προσέγγισης θεάτρου Δωδώνης», προϋπολογισμού 120.000 ευρώ
- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

- «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού και διευθέτηση ποταμού Ζουρίκας (κατασκευή συρματοκιβωτίων κατάντη και ανάντη)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.


- «Κατασκευή σαρζανέτ στην επαρχιακή οδό Ε.Ο. 22 Άγναντα (από διασταύρωση Σγάρας) και στην Ε.Ο. 21 Άγναντα - Καταρράκτης (κόμβος Αγνάντων)», προϋπολογισμού 48.000 ευρώ.
- «Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
Επίσης ενέκρινε τα πρακτικά διαγωνισμών και την ανάδειξη αναδόχων των έργων:
- «Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός της Τ.Κ. Παραποτάμου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ (Ανάδοχος: Ντίνας Θωμάς ΕΔΕ)
- «Αποκατάσταση συρματοκιβωτίων Κομποτέικου ποταμού», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Μπαλαούρας ΕΔΕ)
- «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου αποκατάστασης βλαβών της Γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των Νομών Άρτας - Καρδίτσας», προϋπολογισμού δαπάνης 15.000 ευρώ (Ανάδοχος: Γεώργιος Δρόσος)
- «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας", προϋπολογισμού 30.000 ευρώ (Ανάδοχος: Σωτήρης Σφήκας ΕΔΕ)
Τέλος, ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων για την κατασκευή των έργων:
- «Αποκατάσταση 25Α επαρχιακής οδού Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 24.600 ευρώ
- «Αποκατάσταση γέφυρας στον δρόμο Ανήλιο προς Ανθοχώρι», προϋπολογισμού 24.477 ευρώ
- «Αποκατάσταση οδού προς Ανατολική», προϋπολογισμού 22.000 ευρώ
-«Αποκατάσταση γέφυρας στο Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: