Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ: Πρώτο σε Εμπιστοσύνη Γονιών και Παιδιών!


Αυτό προέκυψε από την ποιοτική έρευνα που διενεργήθηκε από την MRB Hellas για το τι πιστεύουν οι νέοι σήμερα για το επαγγελματικό τους μέλλον αλλά και για τη θέση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην αγορά της εκπαίδευσης.Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας μοιάζει με δύσβατο πεδίο, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, μέσα από μια διαδρομή 45 χρόνων, βιώνεται από τους σπουδαστές του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναβαθμίζει το θεσμό των ΙΕΚ, που προσφέρει βαθιά γνώση, κατάρτιση και εξειδίκευση αλλά και σύνδεση με την αγορά εργασίας, μέσα από το τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση - εγκαταστάσεις, έξτρα παροχές και συνεχής υποστήριξη. 


Στο επίπεδο της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας οι νέοι δηλώνουν ότι αυτό αποτελεί ένα από τα στοιχεία μοναδικότητας της σχολής, καθώς εφαρμόζει προγράμματα πρακτικής άσκησης ακόμα και στις πιο δύσκολες ειδικότητες. 

Σε επίπεδο προσωπικού, εγκαταστάσεων και προσφερόμενων ειδικοτήτων το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ φέρεται, σύμφωνα με τους νέους πάντα, να έχει επενδύσει σοβαρά και στους τρεις αυτούς τομείς, πρωτοπορώντας και καλύπτοντας ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της αγοράς. Διαθέτει άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και εκπαιδευτές που δημιουργούν και εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία μάθησης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό, αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Περί της Έρευνας
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα μεταξύ σπουδαστών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, άλλων ΙΕΚ καθώς και μεταξύ νέων 17-22 ετών που σκέφτονται να εγγραφούν σε κάποιο ΙΕΚ, κατά το διάστημα 20-26 Μάϊου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: