Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

ΟΑΕΕ: Στη ρύθμιση των 100 δόσεων οι οφειλές άνω των 15.000 ευρώ


Αυτοδίκαια στη ρύθμιση των 100 δόσεων εμπίπτουν οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ με χρέη άνω των 15.000 ευρώ που είχαν υπαχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Νόμου 3943 του 2011.Όπως αναφέρει η Καθημερινή, πρόκειται για τη ρύθμιση «προάγγελο» των 48 δόσεων που ειδικά για τους οφειλέτες - ελεύθερους επαγγελματίες προέβλεπε την καταβολή δόσης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και όχι κάτω των 150 ευρώ το δίμηνο.


Με εγκύκλιό του ο διοικητής του ΟΑΕΕ Τάσος Πετρόπουλος διευκρινίζει ότι σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ υλοποιήθηκε μηχανογραφικά η μετάπτωση των ασφαλισμένων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, στο καθεστώς της ρύθμισης των 100 δόσεων (Ν.4321/2015).

Πρόκειται για οφειλέτες που κατά την 21.3.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης) είχαν ενεργό προσωρινό διακανονισμό (Ν.3943/2011) και το υπόλοιπο της οφειλής τους υπερέβαινε τις 15.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται ρητά στη διάταξη, η μετάπτωση στις περιπτώσεις αυτές είναι αυτοδίκαιη. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται νέα αίτηση και δεν γίνεται επανυπολογισμός της οφειλής με βάση την ημερομηνία της νέας αίτησης (όπως προβλέπεται στις μεταπτώσεις ρυθμίσεων Ν.4305/2014, Ν.4152/2013).

Η διαδικασία που ακολουθείται για τον υπολογισμό του υπολοίπου της οφειλής στις περιπτώσεις των προσωρινών διακανονισμών είναι η εξής:

• Λαμβάνεται ως βάση η οφειλή (εισφορές, επιβαρύνσεις, εκπτώσεις) κατά την ημερομηνία αρχικής αίτησης του διακανονισμού (αρχική οφειλή).

• Υπολογίζονται οι καταβληθείσες μέχρι σήμερα δόσεις μέσω του διακανονισμού.

• Αφαιρείται το ποσό των δόσεων από την αρχική οφειλή.

• Το υπόλοιπο της οφειλής ρυθμίζεται σε 100 δόσεις, λαμβάνοντας έκπτωση 50% επί των Τελών Καθυστέρησης. Το ρυθμιζόμενο ποσό επιβαρύνεται μόνο με τόκο αποπληρωμής 0,25% μηνιαίως.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται δυνατότητα επιλογής μικρότερου αριθμού δόσεων, εφόσον υπάρξει σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: